Continental Realty investeert voor eigen rekening en risico

Financiering:

Kapitaalkrachtige aandeelhouders en internationale kredietinstellingen

Continental Realty investeert voor eigen rekening en risico. Dit gebeurt deels met het kapitaal van de aandeelhouders. Hun financiële slagkracht waarborgt de soliditeit van de onderneming. Daarnaast trekt Continental Realty vreemd vermogen aan van verschillende Nederlandse en buitenlandse kredietverleners. Het beleid is erop gericht een langjarige relatie met meerdere kredietverstrekkers in stand te houden.

Acquisitie:

Continental Realty staat voor hoge kwaliteit

Dit investeren in nieuwe complexen betreft zowel individuele complexen als complete vastgoedportefeuilles. De geografische focus ligt daarbij momenteel op goede  locaties in grote steden in Duitsland en België. Een belangrijk deel van de portefeuille betreft objecten in Berlijn, München, Düsseldorf, Aken en Brussel. Kenmerkend voor nieuwe investeringen is de hoge kwaliteit. Dit geldt zowel voor de locatie en de technische staat als voor de samenstelling van het huurdersbestand.

Privatiseren:

Garantie voor een dynamische portefeuille

De kernactiviteit van Continental Realty bestaat uit het verwerven van bestaande verhuurde woningcomplexen en vervolgens het individueel verkopen van de woningen daarin. Het gaat om passieve verkoop, wat wil zeggen dat het respect voor de rechten van huurders is gegarandeerd. Pas wanneer huurders besluiten de overeenkomst te beëindigen of wanneer zij hun eigen woning willen kopen, komt een woning in de verkoop. Behalve aan zittende huurders verkoopt Continental Realty de woningen aan particuliere kopers voor eigen gebruik of aan particuliere beleggers. Dit zogeheten privatiseren geeft de portefeuille een zeer dynamisch karakter.

Continental Realty verkoopt voortdurend woningen, terwijl het ook constant nieuwe complexen aan de portefeuille toevoegt.

Optimalisatie:

Intensief beheer en renovatie geven een kwaliteitsimpuls

Bij nieuw aangekochte complexen verbetert Continental Realty de (huur)exploitatie door intensief financieel en technisch beheer. Als een huurder de huurovereenkomst beëindigt, wordt de woning  veelal gerenoveerd om zo in te spelen op de wensen van potentiële kopers. Bij nieuw verworven complexen investeert Continental Realty in veel gevallen om de algemene ruimten op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Deze investeringsprogramma’s kunnen bijvoorbeeld de aanleg van liftinstallaties omvatten. Aan verschillende complexen zijn penthouses toegevoegd om zo voor een kwaliteitsimpuls te zorgen.