Evenwichtige woningmarkt en aantrekkelijke metropolen

Portefeuille België

Evenwichtige woningmarkt in cosmopolitisch Brussel

Brussel en Antwerpen zijn de belangrijkste Belgische steden waar Continental Realty op focust. Brussel is als vestigingsplaats van het Europees Parlement een Europese metropool bij uitstek. De aanwezigheid van Europese instituties creëert een evenwichtige woningmarkt. Dat heeft als groot voordeel dat deze relatief weinig vatbaar is voor volatiliteit door conjuncturele invloeden. De stad blijft daarom vanwege de aanwezigheid van de Europese Unie interessant. Het is heel goed denkbaar dat het belang daarvan de komende jaren alleen maar toeneemt.

De beide Belgische steden vormen een relatief kleine markt. Het vergt een lange ervaring om hierop succesvol actief te zijn. Continental Realty beschikt daarover; onze ervaring is in decennia opgebouwd.

Portefeuille Duitsland

Aantrekkelijke metropolen met onstuimig groeiende hoofdstad

In Duitsland ligt de focus  op geselecteerde, aantrekkelijke locaties in alle delen van het land:

  • de westelijke deelstaten zoals Noordrijnland-Westfalen, op steden zoals Aken en Düsseldorf;
  • de oostelijke deelstaten zoals Berlijn en Brandenburg, onder andere Potsdam;
  • de noordelijke deelstaten, waaronder Hamburg en Bremen;
  • de zuidelijke deelstaten, zoals Beieren met de metropool München.

De Duitse koopwoningmarkt is interessant omdat het eigen woningbezit relatief gering is en de woningprijzen in Duitsland nog relatief laag liggen. De belangstelling voor kopen neemt toe. Duitse kopers beschikken ruimschoots over eigen middelen en zijn bereid deze in te brengen bij het verwerven van een woning. Dat maakt de rol en afhankelijkheid  van banken minder doorslaggevend dan in Nederland. Kopers kunnen tegen betrekkelijk gunstige voorwaarden hypothecaire leningen afsluiten als gevolg van de lage bevoorschotting die kopers verlangen. Anderzijds zijn woningen in Duitsland in het algemeen niet schaars. Daardoor vindt Continental Realty het belangrijk om uitsluitend in bepaalde nichemarkten te opereren.

Binnen Duitsland maken de sterke internationale aantrekkingskracht van Berlijn en de overweldigende belangstelling voor eigen woningen op specifieke locaties de stad erg interessant voor beleggers. Een belangrijk deel van onze Berlijnse portefeuille bestaat uit klassieke gebouwen van  rond 1900, de zogeheten Gründerzeit. Ze zijn volledig gerenoveerd, met behoud van historische kenmerken. Juist deze categorie panden staat sterk in de belangstelling.